Over Buildmat

page-title-bg-elem

Technicel is onderdeel van Buildmat

Buildmat is een Belgische groep van succesvolle bedrijven, actief in de bouw en industrie, die inzet op het verdelen van innoverende producten.

De Buildmat groep is een dynamische organisatie in volle groei. Ondernemerschap en klantgerichtheid staan centraal. Buildmat is ambitieus en investeert in de ontwikkeling van haar bedrijven door een continu streven naar innovatie en digitalisering.

Missie / Innovatie

INNOVATIE

De markten waarin wij ons bewegen zijn in volle evolutie. Tot voor kort vrij traditionele sectoren kennen nu een snelle evolutie. Er gaat bijna geen week voorbij zonder dat een vernieuwend product, concept, methode of technologie de media haalt.

Buildmat houdt met deze ontwikkelingen gelijke tred. Wij scannen voortdurend de sectoren waar we actief zijn, op zoek naar innovatieve producten en technologieën. Dat weerspiegelt zich in het aanbod van onze werkmaatschappijen, in de groei en diversificatie van onze groep en in de onvoorwaardelijke keuze voor digitalisering.

SPECIALISATIE

Buildmat investeert zowel in verbreding als in specialisatie. Onze acquisities en deelnames zijn gericht op specifieke segmenten. De bedrijven in kwestie hebben elk hun eigen product range en doorgedreven expertise en ervaring. Vanuit die mix streven wij excellentie en meerwaarde na in elk van onze werkmaatschappijen. Wij willen systematisch beter presteren dan de markt.

INTEGRATIE

Buildmat werkt aan horizontale integratie, niet alleen inzake productgamma’s en niches, maar ook op organisatorisch vlak. Wij implementeren op het niveau van de groep best of breed digitale systemen voor o.a. logistiek & supply chain, e-marketing en webshops, finance, e.d. die we snel in onze verschillende werkmaatschappijen kunnen integreren en uitrollen. Zo kunnen we op al die gebieden snel schakelen en een leidende positie innemen in de markt.